Διεπιστημονική Συνεργασία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διεπιστημονική Συνεργασία

Με επαγγελματίες/συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων (όπου κρίνεται κατά περίπτωση χρήσιμο/αναγκαίο), ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο, νευρολόγο, ψυχολόγο εξειδικευμένο στην παροχή test επαγγελματικού προσανατολισμού / σύμβουλο σταδιοδρομίας, εξειδικευμένο ψυχολόγο για αξιολογήσεις/εκτιμήσεις/ψυχομετρικά test/μαθησιακές δυσκολίες.