Συμβουλευτική

Συμβουλευτική Ενηλίκων:

 • Aτόμων
 • Γονέων
 • Ζεύγους
 • Οικογένειας
 • Ομάδων (groups) – Σχολές Γονέων – Ομάδες Ευαισθητοποίησης Γονέων, Ομάδες Αυτογνωσίας

Δυσκολίες ή Προβλήματα Eνηλίκων (ενδεικτικά):

 • προσωπικής φύσης (π.χ. σεξουαλικά προβλήματα, χαμηλής αυτοεκτίμησης/αυτοπεποίθησης, υιοθεσίας, απιστίας, προσαρμογής – αντιμετώπισης αλλαγών, πένθους – απώλειας, κ.ά.)
 • εργασιακής φύσης (εργασιακό άγχος – υπεραπασχόληση),
 • αντιμετώπιση κρίσεων (π.χ. διαζυγίου),
 • λήψη αποφάσεων (π.χ. αναβλητικότητα),
 • πρόληψη προβλημάτων από παλλινόστηση / επαναπατρισμό
 • βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων,
 • επίλυση συγκρούσεων,
 • ανάπτυξη αυτογνωσίας

Συμβουλευτική Παιδιών/Εφήβων:

 • Εφήβων
 • Γονέων
 • Οικογένειας
 • Ομάδων (groups) – Σχολές Γονέων – Ομάδες Ευαισθητοποίησης Γονέων

Για Προβλήματα, Συμπτώματα ή Δυσκολίες, που αφορούν σε Παιδιά ή Εφήβους (ενδεικτικά):

 • στο σπίτι ( π.χ. άγχους, ζήλιας, μελέτης, ύπνου, νυχτερινής ενούρησης, υπερβολικής προσκόλλησης/συστολής)
 • στο σχολείο (π.χ.δυσκολία προσαρμογής, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα)