Online Συνεδρίες Skype

Εξ’ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) Συμβουλευτική για Ενήλικες

Υπάρχουν διάφοροι έγκυροι όροι αναφοράς γι αυτές τις νέες ηλεκτρονικές δυνατότητες που δίνονται στον ευρύτερο χώρο που αφορά – ανάμεσα σε άλλους τομείς – και σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Ενδεικτικά, θα συναντήσουμε τους όρους: Συμβουλευτική Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία μέσω Διαδικτύου, Εξ’ αποστάσεως Συμβουλευτική / Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία, Τηλε-Συμβουλευτική, Απομακρυσμένη Υπηρεσία Συμβουλευτικής, On line Συμβουλευτική / Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία, ή e-Συμβουλευτική, e-Counseling, αναλόγως αν χρησιμοποιείται και εικόνα (camera), μόνο ήχος (μικρόφωνο), ή μόνο γραπτά μηνύματα (chat).

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις τηλεπικοινωνίες «εκμηδενίζουν τις αποστάσεις» και καθιστούν δυνατή, την άμεση, ζωντανή (live) και απομακρυσμένη επικοινωνία των ανθρώπων, με εικόνα και ήχο – (τηλε- διάσκεψη) – με οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Αυτή η δυνατότητα δίνει νέα ώθηση σε πολλούς σημαντικούς τομείς και δραστηριότητες της ζωής.

Τέτοιες περιπτώσεις π.χ. αποτελούν οι: συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια μέσω τηλεδιάσκεψης, υπουργικές διακρατικές συναντήσεις, κλπ… Το όφελος – υπό προϋποθέσεις – αγγίζει και τη συμβουλευτική ή υποστηρικτική θεραπευτική συνεδρία και επικοινωνία. Άνοιξε ήδη μια νέα περίοδος στην Ιατρική (Τηλε-ιατρική), καθώς και στη Συμβουλευτική και Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία (Τηλε-ψυχοθεραπεία και Τηλε-συμβουλευτική)

Με τη βοήθεια διαδικτυακής κάμερας και μικροφώνου, η Online ή η μέσω διαδικτύου απομακρυσμένη Συμβουλευτική/ Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία, ίσως αποτελεί βιβλιογραφικά – μετά βεβαίως την εκ των πλησίον και «δια ζώσης» σε περιβάλλον γραφείου συμβουλευτική διαδικασία – την πλέον πρακτική και αποτελεσματική, μέθοδο υποστηρικτικής θεραπευτικής επικοινωνίας.
Δια μέσω αυτού του τρόπου και μεθόδου απολαβής υπηρεσιών συμβουλευτικής/υποστήριξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να βοηθηθεί σε μία πληθώρα από θέματα που τον απασχολούν και να επιτύχει:

 • μείωση / απαλλαγή από ανεπιθύμητα συμπτώματα (αγχώδη συμπτώματα) ψυχογενούς βάσης, που αποτελούν πηγή νέου-δευτερογενούς- άγχους και πιθανώς και τροχοπέδη σε καθημερινές δραστηριότητες του, ή στην πρόοδό του γενικότερα
 • επίλυση δυσνόητων καταστάσεων
 • ανακάλυψη του «γιατί» του συμβαίνουν (τα διάφορα σωματικά συμπτώματα / οι «ατυχίες», οι «αποτυχίες» κτλ.)
 • κορύφωση της απόδοσης του
 • αντιμετώπιση προσωπικών και οικογενειακών εμποδίων
 • εκπαίδευση σε υγιείς και αποτελεσματικούς τρόπους διαβίωσης
 • αποδοχή του εαυτού του, ανάπτυξη του δυναμικού του, ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής του
 • βελτίωση των σχέσεών του – της…ποιότητας της ζωής του!
 • επικοινωνία με τον ειδικό της αρεσκείας μας
 • διατήρηση εχεμύθειας/απορρήτου
  Πέραν του απορρήτου του περιεχομένου και θεραπευτικού υλικού που διασφαλίζεται με απόλυτο τρόπο, όποιος επιθυμεί μπορεί με τη χρήση ψευδωνύμου να κρατήσει μυστική την ταυτότητα του (χωρίς αυτό να συνιστάται).. Επίσης κανείς δεν θα τον/την δει  να εισέρχεται ή να εξέρχεται από το γραφείο  κάποιου συμβούλου /ψυχολόγου κτλ.. Έτσι μειώνεται το φαινόμενο να καθυστερεί κάποιος πολύ την αναζήτηση βοήθειας και ως εκ τούτου να επιβαρύνει την κατάσταση του. Ίσως χρειάζεται να υπογραμμίσουμε  ότι, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μόνο το ένα τρίτο από όσους χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια την ζητούν, και από αυτούς μόνον το 10% απευθύνεται σε ειδικό – στατιστικό φαινόμενο που ευτυχώς μειώνεται με την πρόοδο της ενημέρωσης, της μείωσης του στίγματος και της καλύτερης πληροφόρησης του κόσμου γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας. Σε αυτό έχει συμβάλει και η ηλεκτρονική εξέλιξη. Κέρδος χρόνου, κόπου και χρήματος (επί πλέον  του κέρδους από  την προστασία του περιβάλλοντος!) καθότι περιορίζεται ή και καταργείται η ανάγκη μετακίνησης . Προσφέρει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό/σημείο του χάρτη δυνατότητα παροχής/λήψης υψηλών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Ειδικότερα αποτελεί μεγάλη εξυπηρέτηση σε ανθρώπους:
 • Mε συνεχείς μετακινήσεις/ταξίδια λόγω της φύσης του επαγγέλματος τους ή των συνθηκών ζωής τους με άστατους και δύσκολους χρόνους (πχ. βάρδιες) ή και λόγω διαφοράς ώρας / διαφορετικής χώρας.
 • Που διαμένουν στο εξωτερικό, π.χ απόδημους, φοιτητές εξωτερικού, ναυτικούς, κλπ, να δεχθούν βοήθεια από ειδικό στη μητρική τους γλώσσα, με την ίδια πολιτισμική νοοτροπία.
 • Mε δυσκολία / αδυναμία μετακίνησης λόγω: περιοχής π.χ νησιά, καιρικών συνθηκών, ηλικίας, ασθένειας, ή αναπηρίας.
 • Με δυσκολίες λόγω της φύσης του προβλήματος τους
  (πχ. εξωσυζυγικές σχέσεις – κλειστές κοινωνίες).
 • Με ιδιαιτερότητες λόγω της κοινωνικής τους θέσης
  (π.χ. επώνυμοι, καλλιτέχνες, πολιτικοί), που πιθανά να έχουν επιφυλάξεις στην αναζήτηση βοήθειας

Η από κοντά και σε περιβάλλον γραφείου συνάντηση, πρόσωπο με πρόσωπο, σίγουρα συνιστάται μακράν.
Αν όμως η απόσταση, ή άλλες δυσκολίες ανωτέρας βίας – όπως προαναφέρθησαν, αποτελούσαν το λόγο που ακόμη δεν έχετε αναζητήσει υποστήριξη ενώ τη χρειάζεστε, η τεχνολογία μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να «συναντιόμαστε», επιτυγχάνοντας θετικά αποτελέσματα καθώς διατηρούνται τα θεραπευτικά πλαίσια και οι όροι λειτουργίας, χωρίς πολύ σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία.

Άλλωστε, η αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής Υποστηρικτικής Ψυχοθεραπείας  είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.
Αυτό ισχύει για ένα σημαντικό εύρος δυσκολιών, ή ακόμη και ορισμένων διαταραχών (όχι όλων), όπως: προσωπικά και οικογενειακά θέματα στις σχέσεις, τη συμπεριφορά ενηλίκων και εφήβων/παιδιών και τη δυσλειτουργική επικοινωνία, μέχρι το άγχος, τις φοβίες, τις κρίσεις πανικού, την καταθλιπτική διάθεση, τις διαταραχές διατροφής, τους ψυχαναγκασμούς, τις νευροφυτικές ή ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

 • Σε καμία περίπτωση η online ή η τηλε – συμβουλευτική, δε μπορεί να υποκαταστήσει την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία (in vivo). Εξωλεκτικά μηνύματα (όπως στάση σώματος, τόνος φωνής, βλέμματα, κινήσεις, κ.α.) τόσο χρήσιμα στη συμβουλευτική, όσο και στη ψυχοθεραπεία, ενδέχεται να χαθούν μέσα από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Ως συνέπεια αυτού, σε έναν βαθμό, ο διαδικτυακός τρόπος στερείται της αμεσότητας της διαπροσωπικής σχέσης που έχουμε στην πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική, αφού απουσιάζει η ζωντανή διάδραση. Βεβαίως η χρήση βίντεο προσφέρει μια καλύτερη δυνατότητα για τη δημιουργία συμβουλευτικής σχέσης και αλληλεπίδρασης, περισσότερο ανάλογη με την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή της παραδοσιακής συμβουλευτικής.
 • Έτσι η γλώσσα του σώματος, έχει έναν αδιαμφισβήτητα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της διαδικασίας. Άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενδέχεται να αισθανθούν «στερημένοι» από την απώλεια μίας «ζωντανής» καθησυχαστικής ματιάς του θεραπευτή τους, αφού η σκιαγράφηση της κατάστασης του θεραπευμένου, δε στηρίζεται μόνο σε αυτά που λέει, αλλά και σ’ αυτά που δε λέει και σε αυτά που δε φανερώνει, ή που αφήνει να μη φανούν αλλά και σε αυτά που συνειδητά ή ασυνείδητα προσπαθεί να κρύψει.
 • Ζητήματα διασφάλισης απορρήτου. Πιθανοί κίνδυνοι του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των διαδικτυακών συνομιλιών, είναι να παραβιαστεί το απόρρητο από hackers. Δυστυχώς, δε μπορεί να διασφαλιστεί απόλυτα ότι δεν μπορούν να γίνουν παράνομες πράξεις υποκλοπής/αλλοίωσης δεδομένων από διάφορες κατηγορίες κυβερνοδιαρρηκτών.
 • Άτομα απομακρυσμένων περιοχών χωρίς υποδομή για γρήγορες συνδέσεις, ή με χαμηλό εισόδημα, θα πρέπει να έχουν την οικονομική ευχέρεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό (υπολογιστή, ADSL γραμμή κλπ.)
 • «Ψηφιακό χάσμα»: σύμβουλος και συμβουλευόμενοι, πρέπει να κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις απαιτήσεις του μέσου αυτού (π.χ τον τρόπο πρόσβασης, την σωστή αποθήκευση ή/και τη γρήγορη πληκτρολόγηση αν πρόκειται για chat)
 • «Αντιμετώπιση περιστατικών κρίσης: Αν και ο Fenichel (2002) ισχυρίστηκε ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες (διαδικτυακές συνεδρίες), δε διαφέρουν ως προς την άμεση παρέμβασή τους από εκείνες π.χ. των τηλεφωνικών γραμμών SOS, εντούτοις αναδύονται ισχυρά διλήμματα και προβλήματα που αφορούν κυρίως σε πελάτες με πολύ σοβαρά συμπτώματα όπως π.χ τάσεις αυτοκτονίας ή/και ανθρωποκτονίας ή που εν γένει θα ήθελαν να βλάψουν τον εαυτό τους ή κάποιους άλλους
 • Όπως κάθε τεχνολογική καινοτομία, έτσι και οι διαδικτυακές συνεδρίες, ως έναν βαθμό, φέρουν τα αρνητικά της εποχής: αποκοινωνικοποιούν το χρήστη λόγω της έλλειψης προσωπικής επαφής, ή τον υπερ-διευκολύνουν – φέρνοντάς του «στα πόδια του» μια υπηρεσία για την οποία θα πρέπει κατ’ ουσίαν να «κοπιάσει» να την αναζητήσει και να ανταποκριθεί στα δεδομένα της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών. Με άλλα λόγια η ενέργεια αυτή της αναζήτησης βοήθειας, από τη φύση της προϋποθέτει, ισχυρό κίνητρο από πλευράς του ενδιαφερομένου, εντατική προσπάθειά του και άρα κάποιον κόπο από τη μεριά του. Αποκλεισμός των τεχνολογικά αναλφάβητων από τη χρήση τηλεσυμβουλευτικής. Τέλος, πιθανά τεχνικά προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, ταχύτητας σύνδεσης, λογισμικού κλπ. (τα οποία όμως αντιμετωπίζονται τις περισσότερες φορές).