Οδηγίες Χρήσης

Απλές οδηγίες με βήματα για τη διαδικτυακή συνεδρία

Απλές οδηγίες και βήματα για τη χρήση της απομακρυσμένης υπηρεσίας συμβουλευτικής / υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας μέσω internet ή της εξ’ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας για ενήλικες (couselling / psychotherapy on line for adults)

(*Τα στοιχεία των ενδιαφερομένων για συνεδρίες Συμβουλευτικής / Υποστηρικτικής Ψυχοθεραπείας, προστατεύονται από το απόρρητο  και χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που έχει συμφωνηθεί. Δεν αποκαλύπτονται επ’ ουδενί σε τρίτα μέρη.)

Παρακαλείσθε, εφ’ όσον ενδιαφέρεστε για διαδικτυακές συνεδρίες Συμβουλευτικής / Υποστηρικτικής Ψυχοθεραπείας με την κ. Ελευθερία – Έρη Κεχαγιά, μέσω του ιστοτόπου www.psychiki-ygeia.gr, λάβετε υπ’ όψη σας τα παρακάτω, απλά, αλλά απαραίτητα βήματα:

α. Εξασφαλίστε ότι:

 • διαθέτετε τον απαραίτητο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό (tablet, ή υπολογιστή, κάμερα, μικρόφωνο, γρήγορη ταχύτητα σύνδεσης, κτλ.),
 • έχετε εγκαταστήσει επιτυχώς το πρόγραμμα skype και ότι έχετε εξοικειωθεί με τη λειτουργία του. Αν όχι, κάνετε κάποια πρακτική με φίλους σας, σε άλλον χρόνο, προ της συνεδρίας μας.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης κατά τη διαδικτυακή συνεδρία να μπορείτε να εξασφαλίσετε έναν ήσυχο χώρο όπου δε θα έχετε ενοχλήσεις ή παρεμβολές τρίτων (π.χ παιδιών, τηλεφωνημάτων, κ.τλ.) και θα νιώθετε ασφαλείς, όπως θα συνέβαινε αν επισκεπτόσασταν το χώρο της ειδικού.
γ. Εάν δε διαθέτετε τα παραπάνω, επιλέξτε την κλασσική συνεδρία Συμβουλευτικής, από κοντά – σε περιβάλλον γραφείου, με επίσκεψή σας.

Αναγνώστε προσεχτικά:
α. τους Όρους Χρήσης και Συνεργασίας που αναγράφονται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό πεδίο που ακολουθεί, στην εν λόγω ιστοσελίδα:
www.psychiki-ygeia.gr
β. τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα αυτής της διαδικτυακής μεθόδου
γ. Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις και είστε σύμφωνοι με τους όρους χρήσης και συνεπώς σύμφωνοι με το ενδεδειγμένο πλαίσιο συνεργασίας σύμφωνα – και κατά σύντονο τρόπο – με τις αρχές λειτουργίας και δεοντολογίας του επαγγέλματος, τότε:
επικοινωνήστε με τη Σύμβουλο κ. Έ. Κεχαγιά, τηλεφωνικά (προτιμότερο), ή γραπτά (μέσω email), για την πρώτη προσωπική επαφή μαζί της, τη διαμόρφωση ενός πρώτου κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών (εσάς και της ίδιας) και για τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις (π.χ. απορίες, διαθεσιμότητα χρόνου, ωράρια, κ.τ.λ.)

Εφ’ όσον υπάρξει αμοιβαία συμφωνία και καλή «ροή» κατά την πρώτη αυτή τηλεφωνική επικοινωνία, συμπληρώνετε  τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα προσωπικών στοιχείων που παρέχεται στην ιστοσελίδα της κ. Ε. Κεχαγιά.

«Υπογράφετε» ηλεκτρονικά στο τέλος του εν λόγω πεδίου, πατώντας το «Ενημερώθηκα για τη διαδικασία διαδικτυακής συνεργασίας μέσω ίντερνετ (SKYPΕ) και για τους Όρους Χρήσης και Συνεργασίας με την κ. Κεχαγιά Ε. και είμαι/μαστε πρόθυμος/η/μοι να παράσχω/παράσχουμε τα προσωπικά μου/μας στοιχεία στην κ. Κεχαγιά μέσω της ιστοσελίδας της, www.psychiki-ygeia.gr».

Θα ακολουθήσει από τη Σύμβουλο τηλεφωνική ή/και γραπτή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το email: info@psychiki-ygeia.gr, ή από email άλλο με κατάληξη “…@psychiki-ygeia.gr”, προκειμένου να:

 • σας δοθούν γραπτά
  (μέσω της παραπάνω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
  οι εναλλακτικές δυνατότητες ως προς την ημέρα και ώρα της πρώτης συνεδρίας ή/και των πιθανών συνεδριών που δύνανται να ακολουθήσουν, βάσει και της προκαταρκτικής επικοινωνίας μαζί της
 • προσδιοριστεί/επιβεβαιωθεί η πρώτη συνεδρία
 • σας δοθεί ο τραπεζικός λογαριασμός μαζί με τα στοιχεία του λογαριασμού της κ. Κεχαγιά (σε περίπτωση που επιλέξετε τραπεζικό έμβασμα) στην ALPHA BANK ή στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • σας δοθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση SKYPE της Συμβούλου

Τρόπος Πληρωμής
Καταθέτετε το αντίτιμο της/των συνεδρίας/δριών με έναν από τους τρόπους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, πάντοτε προ της διενέργειας της διαδικτυακής συνεδρίας/συνεδριών.
Ειδικότερα στην περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστούν τουλάχιστον μία ή δύο (1-2) εργάσιμες ημέρες προκειμένου να επιβεβαιωθεί / ταυτοποιηθεί ο καταθέτης.
Χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αιτιολογία πληρωμής μην παραλείψετε να αναγράψετε κατά την κατάθεση, αριθμό τηλεφώνου και το όνομα με το οποίο έχετε δεσμεύσει το ραντεβού σας και το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει (να είναι το ίδιο) με τα προσωπικά στοιχεία που θα κληθείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά στην ανάλογη ηλεκτρονική φόρμα προσωπικών στοιχείων που προαναφέρθηκε και που παρέχεται ακολούθως, στην ιστοσελίδα www.psychiki-ygeia.gr.
Τέλος, αποστείλετε ενημέρωση με τα στοιχεία της κατάθεσης στο e-mail info@psychiki-ygeia.gr ή ενημερώστε τηλεφωνικά, ή με γραπτό μήνημα (sms) για την τακτοποίηση της πληρωμής, ώστε να γίνει επιβεβαίωση.

Εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών μετά την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του καταθέτη.
Η απόδειξη αυτή, θα αποστέλλεται ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στη δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση μετά από:
κάθε επιβεβαιωμένη κατάθεση και μετά το πέρας της κάθε προκαθορισθείσας συνεδρίας, σε συνάρτηση και βάσει με τους Όρους Χρήσης και Συνεργασίας ή συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε μήνα για το σύνολο των ξεχωριστών αποδείξεων όλων των συνεδριών (εάν πρόκειται για περισσότερες από μία συνεδρίες). Επίσης, μπορείτε να την / τις παραλαμβάνετε ιδιοχείρως απ’ τη διεύθυνση του γραφείου, μόνο κατόπιν προσυνεννόησης με την κ. Κεχαγιά.

Πριν την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής συνεδρίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Ότι βρίσκεστε σε χώρο ήσυχο, όπου δε θα σας διακόψουν
 • Ότι έχετε δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό σας να σκεφτεί τη συνάντηση, όπως θα κάνατε πηγαίνοντας και σε ένα ραντεβού από κοντά, προσομοιώνοντας έτσι, όσο το δυνατόν περισσότερο στους όρους της συνάντησης από κοντά
 • Ότι έχετε προβλέψει να καλέσετε την ώρα που έχουμε ορίσει (ούτε νωρίτερα – ούτε αργότερα)
 • Ότι είστε σε θέση να παραμείνετε μέχρι τη λήξη της συνεδρίας

Ήδη έχετε κάνει το πρώτο βήμα! Καλή σας συνέχεια!