Η ‘Ερη Κεχαγιά στο ΔΥΟ FORUM για την αξία της σωματικής και ψυχικής Υγείας, ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Φεβρ. 2017: Η υγεία σε όλα τα επίπεδά της, επηρεάζει τη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου (και το αντίστροφο βέβαια) και τον καταστεί ικανό να στέκεται ή όχι, με θάρρος απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής.
Προωθεί την ωρίμανση του ατόμου και άρα διαμορφώνει πολίτες. Κατ’ επέκταση επηρεάζει τη νοοτροπία μιας χώρας, πόσο υψηλό κριτήριο θα διακρίνει τους πολίτες της ώστε να κινούνται προς το συμφέρον του εαυτού τους αναπτύσσοντας το δυναμικό τους – το πόσο θα πράττουν το δέον διατηρώντας όμως παράλληλα και την ικανότητά τους να εισπράτουν χαρά από μία συνεπή και κανονική ζωή, κρίνοντας και επιλέγοντας ανάμεσα σε αντικρουόμενα και συγκεχυμένα στοιχεία και πληροφορίες.
Με λίγα λόγια η υγεία επηρεάζει την ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας όσο και ευρύτερα την πορεία μιας χώρας έως και την οικονομία της!