Συμβουλευτική Παιδιών/Εφήβων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συμβουλευτική Παιδιών/Εφήβων

Εφήβων–Γονέων–Οικογένειας–Ομάδων(groups)–Σχολές Γονέων–Ομάδες Ευαισθητοποίησης Γονέων

Διαχείριση ορίων, καλλιέργεια υπευθυνότητας χωρίς συγκρούσεις.
Το μεγάλο στοίχημα λίγο πριν το άλμα στην ενηλικίωση!.

ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 'Η ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ,ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 'Η ΕΦΗΒΟΥΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ):

  • στο σπίτι ( π.χ. άγχους, ζήλιας, μελέτης, ύπνου, νυχτερινής ενούρησης, υπερβολικής προσκόλλησης/συστολής)
  • στο σχολείο (π.χ.δυσκολία προσαρμογής, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα)