Λογότυπο Ψυχική Υγεία

Συμβουλευτική Ενηλίκων

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής - Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία

Aτόμων–Γονέων–Ζεύγους–Ομάδων (groups)–Σχολές Γονέων–Ομάδες Ευαισθητοποίησης Γονέων–Ομάδες Αυτογνωσίας

Απολαύστε τη ζωή με ψυχική ανθεκτικότητα,
επίγνωση των ορίων και δυνατοτήτων σας, διεκδικητικότητα,
στοχοθεσία και υψηλή αυτοεκτίμηση που αποτελεί
το «θεό» μέσα μας!

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ):

  • Προσωπικής φύσης (π.χ. σεξουαλικά προβλήματα, χαμηλής αυτοεκτίμησης/αυτοπεποίθησης,υιοθεσίας, απιστίας,προσαρμογής – αντιμετώπισης αλλαγών, πένθους – απώλειας, κ.ά.)
  • Εργασιακής φύσης (π.χ. εργασιακό άγχος – υπεραπασχόληση)
  • Αντιμετώπιση κρίσεων (π.χ. διαζυγίου)
  • Λήψη αποφάσεων (π.χ. αναβλητικότητα)
  • Πρόληψη προβλημάτων από παλιννόστηση / επαναπατρισμό
  • Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων
  • Επίλυση συγκρούσεων
  • Ανάπτυξη αυτογνωσία
Διαβάστε ακόμα