Λογότυπο Ψυχική Υγεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Ελλήνων στο εξωτερικό

Η υπηρεσία «Ψυχολογική Υποστήριξη Ελλήνων στο εξωτερικό», αφορά σε όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός Ελλάδας, Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού, μόνιμα ή προσωρινά, παλιννοστούντες (όσοι έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα) και στο στενό τους περιβάλλον που τους νοιάζεται και βρίσκει κάθε γόνιμη ευκαιρία να τους υποστηρίξει σε διάφορα επίπεδα.

Ο λόγος, που η ψυχοθεραπεύτρια – σύμβουλος οικογένειας Έρη Κεχαγιά έχει δημιουργήσει την εξειδικευμένη υπηρεσία «Ψυχολογική Υποστήριξη Ελλήνων στο εξωτερικό» είναι η παροχή επαγγελματικής ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής βοήθειας σε Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, ή παλλινοστούντες – επαναπατριζομένους.

Η απόφαση αυτών των ανθρώπων να “ξεριζωθούν” και να μετοικήσουν σε άλλη χώρα, ή και να πάρουν τη γενναία απόφαση να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη, μετά από μία “στρωμένη” ζωή που κατόρθωσαν να έχουν σε μία ξένη χώρα, δεν είναι απλή, ούτε τυχαία.

Η Έρη Κεχαγιά, ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλος οικογένειας, διαθέτει μεγάλη και σε βάθος εμπειρία επί του θέματος, έχοντας η ίδια ζήσει από κοντά τη δύσκολη – αν και ελκυστική – όσο και πολλά θετικά υποσχόμενη – εμπειρία επαναπατρισμού κοντινών της προσώπων, αλλά και μετανάστευσης στο εξωτερικό. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο, ώστε να έχει μία ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα.

Online ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική Ελλήνων του εξωτερικού

Η ίδια εξειδικεύεται στην υποστήριξη και καθοδήγηση Ελλήνων μεταναστών από την Ελλάδα – και γι’ αυτό την εμπιστεύονται Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μία σειρά από προκλήσεις κατά τη μετάβασή τους σε μία νέα χώρα.

Οι προκλήσεις αυτές, αισθάνονται ότι πλήττουν τη ψυχολογία τους, τους δημιουργούν προβληματισμό αλλά και ψυχικό πόνο, οπότε και βιώνουν ως αναγκαιότητα και επιθυμία τους να ανακουφιστούν και να γίνουν λειτουργικότεροι και αποτελεσματικότεροι στις συνθήκες που αυτή η μετάβαση συνεπάγεται, απευθυνόμενοι στην ελληνική γλώσσα, σε επαγγελματία ψυχικής υγείας από τον τόπο τους.

Επίσης, η Έρη Κεχαγιά δέχεται αιτήματα συμβουλευτικής υποστήριξης και βοήθειας και από Έλληνες, που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα προσαρμογής και εγκλιματισμού, με ότι δυσκολίες αυτό εγκυμονεί.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι που αναχωρούν από την Ελλάδα, ή πολύ περισσότερο επιστρέφουν σε αυτή, έχουν ανάγκη από την εκ των προτέρων βοήθεια και υποστηρικτική συμβουλευτική τους:
– τόσο για πρακτικές επιλογές που καλούνται άμεσα να κάνουν,
– όσο και για το τι σημαίνει όλο αυτό το βήμα, σε συναισθηματικό επίπεδο, για τους ίδιους τους επαναπατριζόμενους ή αποδημούντες και τις οικογένειές τους.

Φαίνονται ιδιαίτερες οι ανάγκες τους,
– να ενημερωθούν σχετικά με το πώς μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλες τις ενέργειες τους στις διάφορες φάσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος
– καθώς και στην απαραίτητη θωράκισή τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι ψυχολογικά – κατά το δυνατόν περισσότερο, για ένα τέτοιο βήμα, αλλά και για την αντιμετώπιση των σταδίων που ψυχολογικά ακολουθούν αυτού του βήματος.

Γιατί είναι απαραίτητη η έγκαιρη και συστηματική ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική των αποδημούντων ή επαναπατριζομένων Ελλήνων;

symvoyleftiki-ypostiriji-ellinon-tou-exoterikouΣε κάθε τέτοια περίπτωση, οι άνθρωποι έχουν κάτι περισσότερο από ανάγκη, να λάβουν προετοιμασία σε πολλά επίπεδα, στη φάση ΠΡΙΝ την τελική απόφασή τους για τέτοιες μεγάλες αλλαγές ζωής, στη φάση ΚΑΤΑ την περίοδο της διαπραγμάτευσης σχετικά με την απόφασή τους αυτή, όσο και ΜΕΤΑ την απόφασή τους αυτή, μέσω των σύγχρονων υπηρεσιών, Coaching (Προπονητικής ζωής) – Συμβουλευτικής ή και Ψυχοθεραπείας.

Είναι καταλυτικής σημασίας να τους δοθεί η ευκαιρία να – επεξεργαστούν και να εμβαθύνουν στα ποικίλα και ανάμικτα συναισθήματά τους, να διερευνήσουν σε μία στροφή προς τον εαυτό τους τα βιώματά τους έως τώρα και πως αυτά συνδέονται με τα σχέδια και τους στόχους στη ζωή τους να μεταναστεύσουν ή να επαναπατρισθούν – αλλά και με το συγκεκριμένο εγχείρημα, να προβάλλουν το πως φαντάζονται τον εαυτό τους και την οικογένειά τους – εάν έχουν – στο μέλλον – μέσα στις νέες συνθήκες, όσο και να εκτιμήσουν με ρεαλισμό τα υπέρ και τα κατά, βάσει των σύγχρονων δεδομένων της κάθε χώρας υποδοχής ή προέλευσής τους.

Οι ψυχολογικές συνέπειες της μετανάστευσης

Όλη αυτή η συνθήκη μετανάστευσης και παλιννόστησης, αποτελεί ένα “ξερίζωμα” και μία τεράστια αλλαγή ζωής.

Είναι στην ουσία μία “απώλεια”, με συγκεκριμένα στάδια εξέλιξης που τη συνοδεύουν και που αναπόφευκτα όλοι οι μετανάστες τα περνούν, είτε το θέλουν είτε όχι, καθώς σίγουρα κάτι αλλάζει, κάτι αφήνεται πίσω, ή και χάνεται ανεπιστρεπτί.

Οι συχνότερα διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές σε μετανάστες:

  • Αγχώδεις διαταραχές και κυρίως η Διαταραχή Μετατραυματικού στρες και οι Κρίσεις πανικού
  • Διαταραχές διάθεσης π.χ. κατάθλιψη
  • Σωματόμορφες διαταραχές (νευροφυτικά), όπως διάφορα σωματικά συμπτώματα
  • Ψυχωσικές διαταραχές
  • Διαταραχές σχετισμένες με τη χρήση ουσιών.

Πώς μπορεί να φανεί αποφασιστικά βοηθητικός ένας Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και πού μπορούν να βρουν ψυχολογική υποστήριξη εκείνοι που έφυγαν / από την πατρίδα ή επέστρεψαν;

Ο επαγγελματίας σύμβουλος ψυχολόγος, θα μπορέσει να βοηθήσει τον παλιννοστούντα ή τον αποδημούντα και κάτοικο του εξωτερικού:

  • να κατανοήσει το μέγεθος του βήματος που σχεδιάζει – στο “όλον” του και όχι μόνο στις επί μέρους πλευρές του και τη σημασία που αυτό έχει για τον ίδιο,
  • να ενημερωθεί για τα στάδια που εμπερικλείει η ενέργεια αυτή καθώς αφορά σε μία αλλαγή και ταυτόχρονα σε μία απώλεια, με συγκεκριμένα στάδια αναπόφευκτων εσωτερικών αλλαγών και “πένθους”,
  • να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις πολλαπλές ενέργειες που απαιτούνται – τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, απέναντι στις σχέσεις του ενδιαφερομένου με εξαρτώμενα μέλη (παιδιά), ή απέναντι σε άλλους ανθρώπους στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον του – καθώς γίνεται μία ανακατάταξη σε αποστάσεις, αποκαλύψεις, ανατροπές, εκπλήξεις δυσάρεστες και ευχάριστες για την ανταπόκριση οικείων ή περιβάλλοντος
  • να λάβει τα φώτα που χρειάζεται για να πορευτεί στο “άγνωστο” ή και σε “σκοτάδι”, με ψυχική ανθεκτικότητα, ρεαλισμό, στοχοπροσήλωση, ευελιξία, μαχητικότητα, αποτελεσματικότητα και αυτοεκτίμηση.

Η Έρη Κεχαγιά έχει εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (Μ.Α. in Counselling Psychology στο Keele University της Αγγλίας (U.K.)).

Υποστηρίζει ιδιωτικά, Έλληνες κατοίκους εξωτερικού και παλιννοστούντες στην Ελλάδα, είτε in person (σε περιβάλλον γραφείου από κοντά), είτε μέσω διαδικτύου (SKYPE, MESSENGER, ZOOM).

Μάθετε περισσότερα για την Έρη Κεχαγιά

Συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος και θα λάβετε επιβεβαίωση πολύ σύντομα, ή (ακόμη καλύτερα), επικοινωνήστε με την ‘Ερη Κεχαγιά καλώντας στο τηλέφωνο του γραφείου 210 2020119, για ζωντανή και αμεσότερη συνεννόηση.

Contact

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.