Λογότυπο Ψυχική Υγεία

Διεπιστημονική Συνεργασία

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
    Υπηρεσίες ψυχικής υγείας, Υπηρεσίες ψυχολόγου, Ψυχο-Ιατρικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού

Συνεργασία με επαγγελματίες/συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων
(όπου κρίνεται κατά περίπτωση χρήσιμο/αναγκαίο),
– ψυχίατρο,
– παιδοψυχίατρο,
– νευρολόγο,
– ψυχολόγο εξειδικευμένο στην παροχή test
   επαγγελματικού προσανατολισμού / σύμβουλο
   σταδιοδρομίας,
– εξειδικευμένο ψυχολόγο για αξιολογήσεις/εκτιμήσεις/
  ψυχομετρικά test/μαθησιακές δυσκολίες.

Διαβάστε ακόμα