Συνεργασία με φορείς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συνεργασία με φορείς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων του κοινού. ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, που αποτελούν «ζωντανό» τρόπο εμπέδωσης κάθε νέας γνώσης. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές εκπαιδευτικών κέντρων, κολεγίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, αναδεικνύοντας επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ επιστημονικών άρθρων, στοχευμένων επιστημονικών δράσεων και ερευνών.