Λογότυπο Ψυχική Υγεία

Συνεργασίες Έρης Κεχαγιά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων του κοινού, την ευαισθητοποίησή του και την αφορμή για γόνιμο αναστοχασμό και ενδοσκόπηση. ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, που αποτελούν «ζωντανό» τρόπο εμπέδωσης κάθε νέας γνώσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές εκπαιδευτικών κέντρων, κολεγίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, αναδεικνύοντας και αναλύοντας επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος με στόχο την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της ανθρώπινης ψυχής, των αναγκών της και πως συνδέονται με τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τη θέση του στη ζωή. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ επιστημονικών άρθρων, στοχευμένων επιστημονικών δράσεων και ερευνών.

Διαβάστε ακόμα