Λογότυπο Ψυχική Υγεία

Μαθημένη Αβοηθησία (Learned Helplessness) ‘Ερη Κεχαγιά Σύμβουλος Οικογένειας, STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μαθημένη αβοηθησία ή μία μαθημένη κακή προσαρμογή στη ζωή.Πώς επηρεάζει η υπερβολική εμπλοκή των γονιών, τα παιδιά; Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς γιαυτό το φαινόμενο; Βασικό χαρακτηριστικό των ατόμων με μαθημένη αβοηθησία είναι η παραίτηση. Πείραμα του Martin Seligman σε σχέση σχετικά με την αιτία ή το αποτέλεσμα της κατάθλιψης.