Μαθημένη Αβοηθησία (Learned Helplessness) ‘Ερη Κεχαγιά Σύμβουλος Οικογένειας, STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ