Ποιες είναι οι αξίες και οι βάσεις επάνω στις οποίες στηρίζεται η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία;

Οι κυρίαρχες αξίες της η Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας μπορούν να συνοψιστούν στις έννοιες

  • της Ακεραιότητας,
  • της Αμεροληψίας,
  • και του Σεβασμού

Αυτές με τη σειρά τους συνδέονται με αξιώματα της φιλοσοφίας και της ηθικής, όπως:

  • Αγαθοεργίας (ενδιαφέρον για το ευρύτερο καλό)
  • Μη κακεντρέχειας (το να προκαλεί κάποιος το λιγότερο δυνατό κακό)
  • Δικαιοσύνης (ενδιαφέρον για το δίκαιο)
  • Σεβασμού στην αυτονομία (την καλύτερη επιλογή)Στη σύγχρονη εποχή τα παραπάνω θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις για μία επαγγελματική συμβουλευτική σχέση, που είναι:
  • η Αυθεντικότητα (Genuiness) (δηλαδή η ειλικρίνεια – ειλικρινής στάση – του Συμβούλου/Ψυχοθεραπευτή απέναντι στον Συμβουλευόμενο)
  • η Ενσυναίσθηση (Empathy) (δηλαδή η ικανότητά του Συμβούλου, να συναισθάνεται αυτά που αισθάνεται ο άλλος και να βλέπει τον κόσμο με τα δικά του – του άλλου δηλαδή – τα μάτια)
  • η Αποδοχή (Acceptance) (του Συμβούλου προς τον Συμβουλευόμενο, ως άνθρωπο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις).