Επιλογή Συνεδρίας

Φόρμα αποστολής προσωπικών στοιχείων

Άμεσα ενδιαφερομένου/μένων για συμβουλευτική / υποστηρικτική ψυχοθεραπεία ενηλήκων μέσω διαδικτύου (skype)

(*τα προσωπικά στοιχεία του/των κάτωθι ενδιαφερόμενου/ρομένων προστατεύονται αυστηρά από το απόρρητο και χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που έχει συμφωνηθεί. Δεν αποκαλύπτονται επ’ ουδενί σε τρίτα μέρη.)

Ενδιαφέρομαι(μαστε) για διαδικτυακή συνεργασία, συνεδρίας (συνεδριών) Συμβουλευτικής/Υποστηρικτικής Ψυχοθεραπείας με την κ. Κεχαγιά Ε., μέσω του ιστοτόπου www.psychiki-ygeia.gr.

*Έχω(χουμε) αναγνώσει τη διαδικασία και τους Όρους Χρήσης και Συνεργασίας που αναγράφονται στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας της, www.psychiki-ygeia.gr και είμαι /(μαστε) σύμφωνος/η/οι  με αυτούς. Είμαι (μαστε) σύμφωνος/η/οι επίσης, να σταλούν τα παρακάτω προσωπικά μας στοιχεία, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτής της ιστοσελίδας (info@psychiki-ygeia.gr) στην κ. Κεχαγιά, για δική της αποκλειστική χρήση, ως μέρος του απαραίτητου ατομικού και οικογενειακού ιστορικού μου/μας, με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση του επιστημονικού της έργου και της παροχής των συμβουλευτικών/υποστηρικτικών υπηρεσιών της προς εμένα (εμάς).

*Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.