Τι είναι η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία;

Η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία…

Aποτελούν μέρος των επαγγελμάτων υγείας και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και οι δύο αυτές ειδικότητες, πέραν από επαγγέλματα, είναι και λειτουργήματα.

Οι εξειδικεύσεις αυτές συνήθως ακολουθούν και έπονται κάποιων πρώτων βασικών πανεπιστημιακών σπουδών (πρώτο πτυχίο) στις κοινωνικές επιστήμες και πρωτίστως, ή κυρίως, στη Ψυχολογία. Άλλες κοινωνικές επιστήμες ως πρώτο πτυχίο θα μπορούσε να ήταν η Κοινωνιολογία, η Ανθρωπολογία, η Φιλοσοφία, η Νοσηλευτική, η Κοινωνική Εργασία και ορισμένα λίγα ακόμη.

Η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία είναι κυρίως, μέθοδοι που βασίζονται στην ακρόαση και τη συζήτηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποιος, αμιγώς ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα (δηλαδή σωματικά συμπώματα ψυχογενούς αιτιολογίας και συμπτώματα που δεν έχουν οργανικό αίτιο) και αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του βαθύ και παρατεταμένου ανθρώπινου πόνου, περιστασιακών διλημμάτων, καθημερινών κωλυμμάτων, κρίσεων, αναγκών εξέλιξης, καθώς και φιλοδοξίες που στοχεύουν στη συνειδητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σε αντίθεση με τις βιοϊατρικές παρεμβάσεις, οι συμβουλευτικές – ψυχολογικές-ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, λειτουργούν κατά κύριο λόγο χωρίς φάρμακα, ή σε κάποιες των περιπτώσεων μπορεί να χρειαστεί και η εκτίμηση ψυχιάτρου/παιδοψυχιάτρου, ή νευρολόγου, για τη χορήγηση εκ παραλλήλου και φαρμακευτικής αγωγής.

Καλό είναι να έχουμε υπόψη μας πάντως, ότι η χορήγηση φαρμάκων στις περιπτώσεις ψυχογενών συμπωμάτων, μπορεί να αποτελέσει μεν, σημαντική βοήθεια (όπου και όταν εκτιμηθεί κάτι τέτοιο από τον αρμόδιο ιατρό), αλλά έχει επικουρικό χαρακτήρα μόνο (αν και απαραίτητο σε κάποιες περιπτώσεις).

Η χορήγηση φαρμάκων στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποτελεί ωστόσο τη βασική θεραπεία του προβλήματος / των συμπωμάτων, τα οποία συμπτώματα τείνουν να επανεμφανίζονται σε μελλοντικό χρόνο μετά τη διακοπή της χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής.

Όπως αναφέρει ο Colin Feltham, 2001, η Συμβουλευτική χαρακτηρίζεται ως κάτι ξεχωριστό από τη χορήγηση απλών συμβουλών και θεωρείται ως κάτι που κυρίως προσφέρει μία λειτουργία διευκόλυνσης…
Ο δε Colin Power υπογραμμίζει ότι η Συμβουλευτική βοηθά, στο να γαληνεύει η αγχωμένη ψυχή και η ταραγμένη ζωή…

Η Ψυχοθεραπεία τώρα, μπορεί να μην εκπαιδεύει τόσο καλά όσο τα σχολεία, μπορεί να μην προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες όπως η επιστήμη του μάνατζμεντ, μπορεί να μη γιατρεύει τις αρρώστιες όπως η ιατρική, ωστόσο απευθύνεται σε ένα κομμάτι της ζωής το οποίο τίποτα άλλο δεν μπορεί να το αγγίξει και να το κατανοήσει τόσο καλά, ώστε να βοηθήσει τον “ασθενή” να αναδομήσει τον τρόπο που σκέφτεται, αισθάνεται και λειτουργεί και ακολουθώντας μάλιστα και συγκεκριμένες προσεγγίσεις να εντοπίσει και τα αίτια – το γιατί δηλαδή – των συμπτωμάτων του.

Επικοινωνήστε για να μάθετε περισσότερα